Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

no image

Tài Liệu Kế Toán - Một số loại thuế và lệ phí khác

THUẾ NHÀ ĐẤT Khái niệm  Phạm vi áp dụng  Căn cứ và phương pháp tính thuế  Miễn giảm thuế  Quản lý nhà nước về thuế nhà đất  THUẾ MÔN BÀI Kh... Đọc thêm »

no image

Tài Liệu Kế Toán - Thuế xuất - nhập khẩu

KHÁI NIỆM THUẾ XUẤT KHẨU - THUẾ NHẬP KHẨU Khái niệm  Tính chất của thuế xuất khẩu - thuế nhập khẩu  Mã số thuế  ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP T... Đọc thêm »

no image

Tài Liệu Kế Toán - Thuế tiêu thụ đặc biệt

KHÁI NIỆM - TẦM QUAN TRỌNG CỦA THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Khái niệm  Đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt  Tầm quan trọng của thuế tiêu thụ đặc b... Đọc thêm »

no image

Tài Liệu Kế Toán - Thuế giá trị gia tăng

KHÁI NIỆM CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Khái niệm  Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong lưu thông hàng hóa  Cơ chế hoạt động... Đọc thêm »

no image

Tài Liệu Kế Toán - Thuế chuyển quyền sử dụng đất

KHÁI NIỆM THUẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Khái niệm Chức năng - vai trò của thuế chuyển quyền sử dụng đất Đối tượng nộp thuế, chịu thuế chuyển... Đọc thêm »

no image

Tài Liệu Kế Toán - Thuế sử dụng đất nông nghiệp

KHÁI NIỆM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Đối tượng nộp thuế  Đối tượng chịu thuế  Đối ... Đọc thêm »

no image

Tài Liệu Kế Toán - Thuế thu nhập cá nhân

KHÁI NIỆM VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Khái niệm Chức năng - vai trò của thuế thu nhập cá nhân ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ - ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ THU NHẬP... Đọc thêm »

no image

Tài Liệu Kế Toán - Thuế thu nhập Doanh Nghiệp

KHÁI NIỆM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Vì sao cần phải có thuế thu nhập doanh nghiệp Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp Vai trò của thuế thu... Đọc thêm »

no image

Tài Liệu Kế Toán - Nhập môn kế toán thuế

KHÁI NIỆM - VAI TRÒ - CHỨC NĂNG CỦA THUẾ TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Khái niệm - phân loại thuế với lệ phí, phí Chức năng - vai trò của thuế SỰ P... Đọc thêm »

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top
1
Bạn cần hỗ trợ?