Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CUỐI KỲ VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TÁC KẾ TOÁN CUỐI KỲ VÀ CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

---------------------------
I Công tác kế toán cuối kỳ:

Nội dung và nguyên tắc:
 • Các nguyên tắc: 
 • Hoàn tất việc ghi chép 
 • Điều chỉnh số liệu kế toán 
 • Hoàn nhập dự phòng giảm giá còn lại (Nếu ko dung đến) hoặc trích lập bổ xung dự phòng giảm giá vào cuối mỗi niên độ 
 • Xử lý các khoản chênh lệch giá tài sản, chênh lệch tỷ giá ... 
 • Lập các báo cáo kế toán quản trị và báo cáo kế toán tài chính theo định kỳ
  Kế toán kết quả kiểm kê
  Cuối kỳ sau khi kiểm kê thường xảy ra các hiện tượng thừa thiếu tài sản
  Ghi nhận kết quả kiểm kê:
  Phản ánh giá trị TS thiếu tại kho:
  Nợ 632, 138
              Có TK lq: 152,153,155,156
  Phản ánh giá trị TS thừa tại kho:
  Nợ TK lq: 152,153,155,156: giá trị TS thừa
              Có 632: gía trị thừa trong định mức
              Có 338 (3381): Giá trị thừa ko rõ nguyên nhân
    Số tiền thừa ko rõ nguyên nhân:
  Nợ 111,112
              Có 3381:ghi tăng giá trị thừa chờ xử lý
     Số tiền thiếu ko rõ nguyên nhân:
  Nợ 138:
              Có 111, 112

  Ghi nhận KQ xử lý TS, tiền thừa, thiếu:.........
  ....................
  ....................

  Tài Liệu Kế Toán - Tổng hợp tài liệu Kế Toán.

  trung tâm kế toán tphcm

  3 nhận xét:

  Bài Xem Nhiều Nhất

  Lưu trữ Blog

  ^ Back to Top
  1
  Bạn cần hỗ trợ?